Martin Hoondert, redacteur Gregoriusblad

Vanuit de redactie van het Gregoriusblad vroeg ik Anna om muziek te schrijven bij vier teksten voor de advent. Een uitdagende opdracht, want de teksten zijn complex en bovendien waren de refreinen al voorgegeven. Anna ging voortvarend aan de slag met het materiaal en leverde vier verrassende composities, zorgvuldig uitgewerkt, inclusief midi-files. Componeren voor amateur-musici vraagt veel talent. Anna is erin geslaagd boeiende muziek te schrijven die uitvoerbaar is, maar niet te gemakkelijk; boeiend, maar niet vervreemdend; eigentijds en herkenbaar. Wat me vooral treft, is de heel verschillende sfeer in de vier composities en toch is duidelijk dat ze door een en dezelfde persoon gecomponeerd zijn en is er samenhang tussen de vier composities.
Foto: Dolph Cantrijn